Kiedy ochroniarz może użyć siły fizycznej?
Usługi

Kiedy ochroniarz może użyć siły fizycznej?

Kiedy ochroniarz może użyć siły fizycznej? Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka. Istnieją miejsca na świecie, gdzie nie jest to łatwe do zapewnienia. Niezależnie od państwa czasem występują pewne sytuacje, w których jest o to znacznie trudniej. Przykładowo ochrona imprez masowych jest tak samo ważna jak ochrona planu filmowego czy mienia w przypadku muzeum. Nie są to sytuacje, w których łatwo jest o zapewnienie bezpieczeństwa i konieczne jest skorzystanie z usług osób, które są odpowiednio wyszkolone.

Z łatwością można wskazać inne przykłady, gdzie jest to niezwykle istotne. Oczywiście musi to być związane z występowaniem pewnego ryzyka. W trakcie koncertu może dojść do próby wtargnięcia na scenę, w muzeum do kradzieży, a na dyskotekach niestety często dochodzi do sytuacji konfliktowych. To z kolei może wiązać się z zapotrzebowaniem wykorzystania siły. Nieodpowiednie wykorzystanie siły fizycznej jest jednak niedozwolone i może powodować więcej szkód niż pożytku. Przeanalizujmy dokładnie ten element. Kiedy ochroniarz może użyć siły fizycznej?

Optymalne rozwiązanie problemu

Kiedy ochroniarz może użyć siły fizycznej?Pamiętajmy, że jeśli tylko możliwe jest uniknięcie przemocy, ochroniarz powinien to robić. Każdy przypadek jest trochę inny. Agencja ochrony osób i mienia musi zatrudniać osoby, które dają sobie radę z panowaniem nad emocjami. Te przecież mogą buzować w napiętych sytuacjach, które są fragmentem pracy ochroniarza. Możliwość uniknięcia wykorzystania siły fizycznej to ograniczenie ewentualnych problemów. Nigdy nie wiadomo, kiedy sytuacja wymknie się spod kontroli. Pamiętajmy również, że siła to nie tylko aspekt fizyczny. Umiejętność przekonania kogoś do swojej racji czy opanowanie go za pomocą słów, to trudne, ale bardzo cenne umiejętności. Istnieją jednak przypadki, gdy wykorzystanie siły fizycznej wydaje się jedynym możliwym rozwiązaniem. Czy jednak ochroniarz może to zrobić? Czy jest to zgodne z prawem?

Czy ochroniarz może używać siły fizycznej?

Czasem siła fizyczna jest jedyną szansą na opanowanie pewnej sytuacji. Ochrona planu reklamowego być może nie będzie wymagała takiego zastosowania, ale już w przypadku dyskotek o wątpliwej reputacji jest to bardzo możliwe. Na szczęście ochroniarz może wykorzystać siłę fizyczną. Na szczęście, ponieważ bez tego w wielu sytuacjach niemożliwa byłaby ochrona innych osób. Tutaj jednak należy wskazać, że wszystko zależy od odpowiedniego kontekstu. Praca ochroniarza jest trudna, a jednocześnie bardzo potrzebna. Jak każdy zawód, ma ona swoją specyfikę. W tym przypadku ważne jest panowanie nad emocjami oraz wybieranie środków, które doprowadzą do ostatecznego sukcesu.

Relacja między siłą fizyczną a potrzebą jej wykorzystania

Wykorzystanie siły fizycznej to ważny element pracy ochroniarza. Konieczne jest dobieranie działań odpowiednich do potrzeby. Co to oznacza w praktyce? Wykorzystanie siły powinno być ograniczone do minimum, ale w takim stopniu, żeby unieszkodliwić napastnika. W wielu sytuacjach sprowadza się to do obezwładnienia przeciwnika. Pamiętajmy, że praca ochroniarza to nie jest kariera zawodowego sportowca. Nie chodzi o to, żeby znokautować przeciwnika, ale go unieszkodliwić. Kiedy jednak ochroniarz może wykorzystać siłę fizyczną? Na pewno wtedy, gdy walczy on o swoje lub czyjeś bezpieczeństwo. Ponadto w niektórych sytuacjach możliwe jest wykorzystanie siły fizycznej, gdy sprawą jest ochrona mienia. W skrócie należy to rozumieć w ten sposób, że ochroniarz może bronić siebie lub kogoś innego, ale nie ma on prawa do atakowania jako pierwszy.

Przestrzeganie prawa a wykorzystanie siły fizycznej przez ochroniarza

Ochrona eventu może prowadzić do potrzeby wykorzystania siły. Co jednak jeśli zostanie użyta zbyt mocna forma w stosunku do potrzeby? W tej sytuacji ochroniarz może zostać sądzony. Wszystko jest regulowane wedle prawa krajowego. Wszystko jest zdefiniowane w ustawie o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 roku. Pamiętajmy, że ochroniarz musi mieć odpowiednie uprawnienia. Tylko to świadczy o tym, że może on wykorzystać siłę do rozwiązywania najtrudniejszych sytuacji. Ochrona mienia również jest regulowana w aspekcie prawnym w ramach tej uprawy.

Wykorzystanie siły fizycznej a stosowanie innych przedmiotów

Czy jednak sukces operacji pozostaje wyłącznie w rękach i umiejętnościach ochroniarza? Na szczęście możliwe jest również stosowanie dodatkowego wyposażenia. Po pierwsze kajdanki świetnie ograniczają się do opanowania przeciwnika. Po drugie możliwość wykorzystania gazu łzawiącego łączy jednocześnie w sobie skuteczność działania oraz niewielką inwazyjność. Po trzecie niektórzy ochroniarze mogą posiadać szersze uprawnienia i nawet możliwość wykorzystania broni palnej. W tej sytuacji możliwe jest opanowanie najtrudniejszych sytuacji. Jest to jednak połączone z wysokim ryzykiem. Niewłaściwe wykorzystanie broni w trakcie pracy może skutkować nawet co najmniej kilkuletnią karą więzienia. Posiadanie znaczącej siły (a broń jest jej skuteczną realizacją) wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Ochroniarz może więc wykorzystywać swoje umiejętności oraz nawet używać dodatkowego wyposażenia, ale wszystko musi być uzasadnione sytuacją. Tylko w ten sposób praca realizowana jest w odpowiedni sposób.