Geologia złożowa - ciekawa nauka
Usługi Edukacja

Geologia złożowa – ciekawa nauka

Geologia złożowa – ciekawa nauka – cywilizacja ludzka jest przynajmniej według współczesnej wiedzy ewenementem na dużą skalę. O ile bardzo prawdopodobne wydaje się, że istnieje na innych planetach życie, to obecnie nie mamy żadnego dowodu, że życie to stworzyło cywilizację. Nasza cywilizacja cechuje się tym, że do jej funkcjonowania potrzebujemy surowców naturalnych oraz energii. Bez tych dwóch rzeczy najprawdopodobniej cywilizacja nie rozwinęłaby się lub wyglądałaby zupełnie inaczej. W tym celu musimy sprawnie szukać złóż surowców naturalnych.

Geologia złożowa

Poszukiwanie złóż surowców naturalnych, jest to zadanie dla nauki, która jest nazywana między innymi geologią złożową. Kiedy myślimy o geologii złożowej, niekoniecznie pojawia nam się obraz, który ma odbicie w rzeczywistości. Nie wiadomo dlaczego, ale kierunki geologiczne w tym i geologia złożowa kojarzą nam się z naukowcem, który chodzi po górach i zbiera skały. Owszem, tego typu badania terenowe (w dużym uproszczeniu) również się zdarzają, ale zdecydowanie zajmują małą część pracy geologa czy geologa złożowego i bardzo często są to czynności, które są wykonywane w formie dodatkowej – czyli czysto hobbystycznie.

Geologia złożowa jest obecnie nowoczesną dziedziną nauki. Jest tak, ponieważ technika poszła do przodu od dziewiętnastego wieku znacząco (brzmi to nieco śmiesznie, ale to z tego okresu pochodzi nasze wyobrażenie geologa), a sama nauka jest dla wielu dużych firm wydobywczych na tyle ważna, że nie szczędzą one pieniędzy na inwestycje i badania. W jaki sposób geologowie poszukują złóż?

Wiedza to podstawa

Zanim geolog złożowy zacznie prowadzić bardziej czy mniej zaawansowane badania w terenie, musi wstępnie wytypować obszar, na którym te badania będą przeprowadzone. Nie można ot, tak sobie rozpocząć poszukiwań jakiegoś złoża na chybił trafił. Szansa na to, że znajdziemy złoże poszukiwane oczywiście nawet przy takim podejściu, nie jest zerowa, ale raczej bardzo mała, nie mówiąc już o kosztach prowadzenia w ten sposób poszukiwań. Geolog górniczy lub geolog złożowy musi przede wszystkim mieć szeroką i usystematyzowaną wiedzę z zakresu geologii, tektoniki oraz historii ziemi, zarówno w ujęciu nieorganicznym, jak i organicznym. Wiele złóż naturalnych jest bowiem pochodzenia organicznego, a najbardziej znanym tego przykładem jest węgiel kamienny oraz ropa naftowa. Geolog, wiedząc jaka była przeszłość geologiczna danego obszaru, może bez wychodzenia z biura, wytypować obszary, najbardziej obiecujące. Z tego powodu geolog górniczy, musi być osobą wszechstronnie wykształconą.

Jakie badania terenowe może przeprowadzać geolog górniczy?

Geologia złożowa - ciekawa naukaKiedy geolog górniczy wytypuje obszar do potencjalnej eksploracji, wówczas należy przeprowadzić wstępne badania terenowe http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html. W zależności od tego, jakie złoże jest poszukiwane lub w zależności od tego, jak dobrze chcemy geologicznie poznać badany teren, metody wykorzystywane do badań mogą być różne. Dla przykładu możemy poszukiwać na danym terenie tylko i wyłącznie jednego rodzaju złoża, może być jednak tak, że interesujące jest dla nas wszystko, co kryje się pod ziemią. Idąc tym tropem, możemy wykorzystywać metody badawcze nastawione na wykrywanie tylko i wyłącznie określonych złóż oraz takie, które pozwalają nam na zbadanie terenu w możliwie najszerszym spektrum. Do najbardziej powszechnych metoda badawczych zaliczymy na pewno wszelkie odwierty próbne. Odwierty nie zawsze są jednak metodą najlepszą, ponieważ pozwalają one na zbadanie terenu w odniesieniu do punktu, w którym dokonujemy odwiertu, co może nie dać nam pełnego obrazu zasobności danego terenu. Z tego powodu odwiertów należy wykonać przynajmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt, co wiąże się ze znacznymi kosztami. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest stosowanie badań, które nie wymagają ingerowania w skorupę ziemską. Przykładem takich badań są badania podatności podłoża na działanie pola magnetycznego. Jeśli dla przykładu w jakimś miejscu pole magnetyczne naszej sondy jest zakłócane, to możemy wnioskować, że mamy do czynienia ze złożem żelaza lub innego magnetycznie aktywnego pierwiastka metalicznego. Podobnych badań możemy wyliczyć wiele, innym ciekawym przykładem są badania ultradźwiękowe.

Perspektywy przyszłościowe

Geologia – a w tym i geologia złożowa jest przy bliższym poznaniu bardzo ciekawą nauką, która ma przed sobą również bardzo duże perspektywy, w niektórych przypadkach zahaczające wręcz o futurologię. Najlepszym tego przykładem jest astro-geologia, na której polu prawdopodobnie powstanie astro-geologia złożowa. Nie jest tajemnicą, że prędzej czy później będziemy zmuszeni do tego, aby niektóre surowce ściągać na ziemię z przestrzeni kosmicznej. Asteroidy oraz planetoidy, których mamy w układzie słonecznym bez liku, zawierają w sobie olbrzymie ilości potrzebnych naszej cywilizacji pierwiastków. Problemem największym jest oczywiście ściągnięcie ich na ziemię, co jest głównym powodem tego, że jeszcze ich nie eksplorujemy, ale podobnie jak w przypadku złóż ziemskich, musimy trafnie typować, które obiekty zawierają potrzebne nam minerały lub czasem czyste pierwiastki.