Istota dochodzenia prowadzonego przez prywatnego detektywa
Praca Usługi

Istota dochodzenia prowadzonego przez prywatnego detektywa

Istota dochodzenia prowadzonego przez prywatnego detektywa – głównym kierunkiem prywatnej działalności detektywistycznej jest śledztwo. W istocie jest to procedura gromadzenia, analizowania i weryfikowania interesujących klienta informacji. Można mówić o informacjach dotyczących życia osobistego określonej osoby lub kręgu osób, a także o sprawach karnych lub cywilnych, które należą do kompetencji oficjalnych organów śledczych. Drugą najważniejszą działalnością prywatnego detektywa jest inwigilacja. Jest wykonywana w ścisłej zgodności z umowami między klientem a kontrahentem.

Prywatne dochodzenie detektywistyczne

Jednym z podstawowych praw śledztwa sądowego jest zasada udowodnienia swoich racji. Zapewnia oskarżycielowi i oskarżonemu prawo do zebrania jak największej ilości informacji o danej sprawie. Sąd sprawdza je i wydaje wyrok na podstawie badań i analizy przedstawionych dowodów. Mowa jest wyłącznie o danych faktycznych z proceduralnego punktu widzenia. Detektyw z https://www.24detektyw.pl/detektyw-glogow/ może występować przed sądem tylko w charakterze świadka. Informacje uzyskane przez niego w wyniku wykonywania działalności nie kwalifikują się, jako dowody zebrane zgodnie z przepisami procesowymi. Fakt ten nie wyklucza jednak możliwości decydującego wpływu materiałów z prywatnego śledztwa na przebieg sprawy. Często to one odgrywają tę rolę. Jeśli chodzi o status prywatnych detektywów w sądzie, to nie są oni zaliczani do kategorii osób pozbawionych prawa do składania zeznań. Ponadto status dostarczonych przez nich informacji można podnieść do poziomu dowodowego.

Prywatne struktury detektywistyczne i komercyjne

Nie jest tajemnicą, że znaczną część bazy klientów prywatnych agencji detektywistycznych stanowią różnorodne struktury komercyjne. Ich obszary zainteresowań obejmują:

 • Identyfikacja zdolności kredytowej potencjalnych klientów
 • Informacje o partnerach biznesowych
 • Badania rynku
 • Weryfikacja informacji.

Rzetelne informacje uchronią od błędów, nieprzemyślanych działań, pomogą zwiększyć bezpieczeństwo i wyeliminować istniejące zagrożenia. Detektyw może wykonać profesjonalne sprawdzenie pomieszczeń i pojazdów pod kątem obecności urządzeń podsłuchowych. Najczęściej biznesmeni zwracają się o pomoc do prywatnych detektywów przed zawarciem poważnych transakcji o nieznanych strukturach biznesowych. W przypadku dużych pieniędzy konieczne staje się uzyskanie informacji biograficznych i biznesowych o potencjalnym partnerze. W przypadku braku własnej ochrony, najlepszym wyjściem jest współpraca z prywatnymi agencjami detektywistycznymi.

Jeśli chodzi o badania rynku, proces ten znacznie różni się od standardowych badań marketingowych. Ta usługa obejmuje:

 • Zbieranie informacji o graczach na rynkach określonych towarów
 • Analiza cech procesu sprzedaży określonego produktu na określonych terytoriach
 • Modelowanie możliwych konsekwencji zawierania umów.

Kolejnym punktem styku struktur handlowych i prywatnych detektywów jest poszukiwanie informacji o potencjalnych pracownikach. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy wakat jest otwarty na stanowisko, które wiąże się z dostępem do tajemnicy służbowej. Gromadzenie informacji o potencjalnych pracownikach nie powinno także pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

Lista prac w ramach usług detektywa uzależniona jest od potrzeb konkretnego klienta i może obejmować sprawdzenie:

 • Osoby prawne i osoby fizyczne za zaległości podatkowe
 • Rzeczywistych i potencjalnych pracowników z długami alimentacyjnymi
 • Osoby, które zostały zdyskwalifikowane w toku swojej działalności
 • Osoby, które kiedykolwiek zostały skazane za oszustwo itp.

Kontrolować można osoby lub firmy, niezależnie od charakteru i zakresu ich działalności. Dzięki wysokiemu profesjonalizmowi prywatnego detektywa właściciele firm mogą uzyskać niemal każdą informację.

Szukanie ludzi, dłużników

Działalność prywatnego detektywa ma charakter komercyjny. Realizowana jest na podstawie indywidualnych umów z klientami. Jednocześnie każda osoba, która zdecyduje się na prowadzenie śledztwa, zobowiązana jest do uzyskania oficjalnego statusu prywatnego detektywa, zapewniającego pełen pakiet praw i obowiązków.

Każdy może zapłacić za usługi detektywa i przekazać wyniki śledztwa do organów ścigania. Paradoks obecnego systemu polega na tym, że osoby fizyczne z reguły uzyskują niezbędne informacje znacznie szybciej niż oficjalne organy ścigania. W ten sposób można wyciągnąć pewien wniosek dotyczący efektywności pracy prywatnych agencji detektywistycznych.

Poszukiwanie ludzi to jedna z najpopularniejszych usług prywatnego detektywa. Zbieranie różnych informacji o przyzwyczajeniach, wywiady ze znajomymi, naocznymi świadkami, wymaga więcej czasu i kosztów przy poszukiwaniu osoby niż przy świadczeniu jakichkolwiek innych usług. Dlatego koszt znalezienia ludzi jest wyższy niż, zebranie informacji.

Najczęściej ludzie zwracają się do prywatnego detektywa na zamówienie poszukiwania ludzi: krewnych, przyjaciół, kolegów z klasy. Zbieranie informacji niezbędnych do uzyskania pozytywnego wyniku to bardzo odpowiedzialne i ważne wydarzenie dla każdego detektywa. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie danych osoby zaginionej.