Tłumaczenia przysięgłe online
Edukacja Usługi

Tłumaczenia przysięgłe online

Tłumaczenia przysięgłe online niezbędne w różnych dziedzinach: nasze biuro zajmuje się tłumaczeniami przysięgłymi online, a nasze działania charakteryzuje uregulowany zestaw narzędzi językowych. Stosujemy standardowe modele konstruowania fraz, słownictwa fachowego, aktywnie posługujemy się terminologią specjalną i kombinacjami charakterystycznymi dla danego kraju. Aby przekazać nam zamówienie online, możesz wysłać dokument w formie elektronicznej pocztą e-mail, zapłacić online bez wychodzenia z domu.

Wysoki poziom wsparcia przy tłumaczeniach przysięgłych online

Podczas pracy nad dokumentem ważne jest, aby zachować niezmienioną strukturę składniową i treść oryginału, zapewniając doskonałą zgodność tekstu z wymogami regulacyjnymi.

Zadanie rozwiązywane jest etapami:

  • Określenie rodzaju dokumentu.
  • Stworzenie podstawowej wersji tłumaczenia pisemnego.
  • Redagowanie, staranne sprawdzanie poprawności terminów oraz innych szczegółów tekstu.

Tłumaczenia dokumentów dokonują wyłącznie tłumacze przysięgli z dużym doświadczeniem. Podczas realizowania każdego zadania wykorzystywane są źródła normatywne, elektroniczne bazy danych itp. Nasze biuro tłumaczeń przysięgłych online zrealizuje zlecenia o dowolnej złożoności, tłumaczenia dokumentów osobistych, dokumentów medycznych, prawniczych, technicznych itd.

Tłumaczenie przysięgłe online dokumentów biznesowych

Jeśli bezpłatne tłumaczenie jest całkiem akceptowalne w przypadku tekstów literackich lub popularnych artykułów, to w przepływie pracy biznesowej ważne jest nie tylko i nie tyle przekazanie ogólnego znaczenia, ale także kompetentne i dokładne przetłumaczenie każdej frazy bez zmiany jej istoty. Pojedynczy błąd w tłumaczeniu może prowadzić do poważnych konsekwencji w przyszłości.

Tłumaczenia przysięgłe online
Tłumaczenia przysięgłe online

Nic dziwnego, że w pracę tłumaczenia przysięgłego online z angielskiego zaangażowani są wyłącznie profesjonalni tłumacze z dużym doświadczeniem praktycznym. Nawet najlepszy tłumacz tekstów literackich czy specjalista od tłumaczeń technicznych nie będzie w stanie poprawnie wykonać tłumaczenia notarialnego dokumentów. Nieścisłości w tłumaczeniu w obiegu dokumentów biznesowych mogą skutkować karą lub grzywną, przerwaniem negocjacji lub odmową zawarcia umów. Dlatego warto zwrócić się do nas o wykonanie profesjonalnego tłumaczenia przysięgłego.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe w biznesie? Chociażby w sytuacji udziału w przetargu zagranicznym, to wtedy niezbędne jest poświadczenie urzędowe, że wszystkie dostarczone dokumenty są wiarygodne oraz legalne. W tym przypadku niezbędna okazuje się pieczątka tłumacza przysięgłego.

Pisemne tłumaczenie przysięgłe online

Tłumaczenia przysięgłe online mają moc oryginału i są akceptowane przez wszystkie urzędy państwowe w Polsce. Status tłumacza przysięgłego zbliżony jest do notariusza, samodzielnie poświadcza własne tłumaczenie. Po wykonaniu tłumaczenia przysięgłego nie są wymagane żadne dodatkowe pieczęcie. Koszt tłumaczenia uzależniony jest od rodzaju i stopnia skomplikowania dokumentu oraz ilości znaków ze spacjami i ustalany jest dla każdego dokumentu na podstawie konkretnego zapytania.

Profesjonaliści naszego biura tłumaczeń przysięgłych online przyjmują zlecenia na:

  • Dokumenty o charakterze osobistym: świadectwa szkolne, świadectwa pracy.
  • Dokumenty standardowe – tłumaczenie dokumentów urzędowych: paszport, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, dyplomy itp.
  • Tłumaczenie prawnicze: statuty, umowy, akty, pełnomocnictwa, licencje, zezwolenia, wnioski, pozwy, skargi i inne dokumenty.
  • Dokumenty administracyjno-organizacyjne: umowy, kontrakty, regulaminy, instrukcje, zarządzenia, wypisy, protokoły.
  • Tłumaczenia medyczne: badania laboratoryjne, instrukcje użytkowania wyrobów medycznych itp.
  • Tłumaczenie techniczne: dokumentacja techniczna i projektowa itp.
  • Dokumenty wymagane do eksportu produktów do większości krajów świata.

W celu wstępnej kalkulacji kosztów tłumaczenia przysięgłego online możesz przesłać dokumenty e-mailem lub poprzez formularz zamówienia online.

Specjalne tłumaczenia przysięgłe online

Tłumaczenie przysięgłe to dokument zawierający możliwie dokładne, możliwie dosłowne i w pełni zgodne ze znaczeniem tłumaczenia oryginału, którego zgodność potwierdza osoba upoważniona tzn. tłumacz przysięgły. Tylko taki ekspert może dokonywać przekładu stosownych dokumentów i treści. Jest on certyfikowanych przez rząd polski i wpisany do specjalnego rejestru.

Nie każdy tłumacz jest w stanie poradzić sobie z tekstem o wysoce wyspecjalizowanej dziedzinie zastosowania. Faktem jest, że nie wystarczy bezbłędne posługiwanie się językiem, potrzebna jest dokładna znajomość specjalistycznego słownictwa i dogłębna znajomość branży. Dlatego słowniki nie pomogą tłumaczowi, który jest daleko od danego tematu.

W szczególny sposób podchodzimy do tłumaczenia tekstów specjalistycznych oraz dobieramy doświadczoną kadrę zgodnie z nabytymi kwalifikacjami w poszczególnych branżach. Nie może to jednak wpłynąć na wyniki naszej pracy: teksty są starannie skoordynowane i stanowią spójny, pewny materiał.

Nasi tłumacze posiadają odpowiednie wykształcenie i wieloletnie doświadczenie tłumaczeniowe w różnych dziedzinach. Każde tłumaczenie jest sprawdzane przez korektora, a także odpowiada stylowi i celowi tłumaczenia. Autorzy przekładu realizując usługę tłumaczenia przysięgłego online posiadają stosowne uprawnienia i wiedzę z danej dziedziny.