Typy pomp ciepła i ich zastosowanie
Budownictwo Wnętrza

Typy pomp ciepła i ich zastosowanie

Typy pomp ciepła i ich zastosowanie  – pompy cieplne są urządzeniami, które cieszą się stale rosnącą popularnością. Istnieje wiele ich rodzajów, które zapewniają wydajne wykorzystanie ciepła, które znajduje się w powietrzu, gruncie lub w wodzie. Korzystając z tych urządzeń, można bardzo skutecznie, ekologicznie i oszczędnie zapewnić sobie ciepłą wodę użytkową lub wspomóc system odpowiedzialny za ogrzewanie domu. Każdy kto planuje skorzystanie z takich pomp, powinien dowiedzieć się więcej na temat ich rodzajów oraz wymagań jakie należy spełnić, aby działały one w sposób prawidłowy i skuteczny.

Pompa ciepła jest urządzeniem, które odpowiada za wykorzystywanie energii odnawialnej. Jej zainstalowanie i użytkowanie można planować jeszcze w czasie budowy domu, ale nie ma również żadnych problemów z montażem takich pomp w budynkach, które już zostały zbudowane. Pompy tego typu dzielą się na różne rodzaje w zależności od źródła, z którego pozyskują one energię cieplną. Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z każdym z rodzajów.

Rodzaje pomp cieplnych dostępnych na rynku

Pierwszym typem, który cieszy się sporą popularnością na terenie Polski, jest gruntowa pompa ciepła. Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku tego sprzętu głównym źródłem energii cieplnej jest grunt. Urządzenie to może być zastosowane do wspomagania systemu ogrzewania albo do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (dzięki połączeniu ze zbiornikiem z gorącą wodą). Pompa ta działa bardzo wydajnie i często okazuje się, że jest ona w stanie całkowicie zastąpić tradycyjne ogrzewanie domu. Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj pompy wymaga dość dużej działki oraz często konieczne jest stosowanie sond pionowych wymagających odwiertów, których głębokość sięga nawet 100 metrów.

Drugim rodzajem urządzenia jest wodna pompa ciepła, która pozyskuje energię cieplną z wody płynącej. Urządzenie takie działa jeszcze bardziej wydajnie niż pompy gruntowe i może być również jedynym źródłem ogrzewania domu. Jako zewnętrzne źródło zasilania takiego sprzętu, można wykorzystać prąd, olej lub gaz.

Trzeci rodzaj to powietrzna pompa ciepła pobierająca energię cieplną z powietrza pobieranego z zewnątrz. Sprzęt ten wymaga najmniejszych nakładów finansowych na samym początku i dzięki temu jego popularność stale rośnie. Urządzenia typu powietrze-powietrze transportują ciepło do wewnątrz, a pompy typu powietrze-woda transportują energię cieplną do systemu grzewczego lub zbiornika na gorącą wodę. Pompa taka nadaje się do stosowania w każdych warunkach, jednak w jej przypadku pojawia się konieczność wyposażenia domu w dodatkowe źródła ogrzewania, które będą wspomagać pracę takiego sprzętu w okresie występowania największych różnic temperatur pomiędzy wnętrzem, a przestrzenią zewnętrzną. Urządzenia te najlepiej współpracują z systemami ogrzewania podłogowego.

Budowa i działanie pomp ciepła

Pompy cieplne posiadają kilka podstawowych elementów. Jednym z nich jest wymiennik, który pozyskuje ciepło z gruntu, wody lub powietrza. Kolejne elementy to sprężarka oraz drugi wymiennik służący do oddawania ciepła i zawór rozprężny. Sprężarka jest szczególnie istotnym elementem takiej pompy. W momencie sprężania wzrasta temperatura gazu, a w czasie rozprężania z otoczenia pobierana jest duża ilość ciepła. Dzięki sprężarce czynnik grzewczy bezproblemowo krąży w pompie i spełnia swoje zadania. Generalnie można stwierdzić, że pompa ciepła jest urządzeniem, którego działanie ma na celu wymuszenie obiegu z obszaru o niższej temperaturze do obszaru, w którym temperatura jest wyższa.

Najważniejsze zalety pomp ciepła

Pompy ciepła cieszą się dużą popularnością za granicą. W wielu krajach spory odsetek domów jest zasilanych takimi urządzeniami. Nic w tym dziwnego, ponieważ zainstalowanie takich pomp wiąże się z wieloma zaletami i korzyściami. Podstawowym atutem takich urządzeń jest pozyskiwanie darmowej energii z wód gruntowych, gruntu czy też powietrza. Istotny jest również ekologiczny charakter takich pomp, które nie emitują zanieczyszczeń do środowiska. Wyposażenie tego rodzaju działa w sposób niezwykle skuteczny nawet jeśli na zewnątrz panują bardzo niskie temperatury. Sprzęt ten świetnie współpracuje z systemami ogrzewania podłogowego oraz z grzejnikami, których temperatura zasilania jest niska. Pompa ciepła to wysokiej jakości urządzenie charakteryzujące się niezawodnym działaniem, a także długim okresem żywotności. Istotnym atutem jest również fakt, że do prawidłowego działania tego sprzętu nie jest potrzebne żadne paliwo (odpada więc organizacja miejsca do składowania paliwa). Dzięki pompie ciepła nie trzeba doprowadzać gazu na działkę, a jeśli decyzja o jej instalacji zostanie podjęta na etapie budowy domu to nie trzeba się martwić budową komina. Istotnym atutem jest też łatwa obsługa, która polega na wprowadzeniu odpowiednich ustawień w urządzeniu odpowiedzialnym za regulację.

Wiele osób zastanawia się nad opłacalnością takich pomp, które wymagają sporych inwestycji na początku. Należy pamiętać o istotnych oszczędnościach (brak opłat za ogrzewanie, itp.), dzięki którym koszt takiej inwestycji zwraca się w krótkim czasie.